Dokumentacja WPG (niby)API

Wersja: 0.1a

URL: http://wpg.alleycat.pl/api.php

Metoda HTTP: GET

Format wyjściowy: GPX (xml), text (w przypadku błędu)

Kodowanie: UTF-8

Parametry:

UWAGI: Dane odświeżane są raz dziennie o godzinie 4:00

Najprostszy przykład zastosowania
Aktywność waypointów
Tylko przez wybranego zawodnika